หุ่นมือสื่อการศึกษา


(ถ้าสมัครสมาชิก Pass Book Club จะลดให้อีก 5 %)

หุ่นมือ คุณพ่อคุณแม่คงเคยสงสัย ว่าทำไมเด็กๆ จึงชื่นชอบ มีสมาธิในการดูการ์ตูนในโทรทัศน์ แถมยังจำเนื้อเรื่องและบทบาทได้อย่างแม่นยำ นั่นคือพัฒนาการของเด็กที่ต้องการเรียนรู้การปฏิสัมพันธ์ ภายใต้จินตนาการที่แปลกใหม่ น่าสนใจและไม่หนักเกินไป เด็กๆ จึงชอบตัวการ์ตูนที่เป็นบทบาทสมมุติผ่านเรื่องราวที่สนุกสนาน

หุ่นมือ คือตัวละครที่ไม่มีชีวิต เคลื่อนไหวจากการกระทำของผู้เล่น เพื่อการถ่ายทอดเรื่องราวและแนวคิดต่างๆ ให้กับผู้ชม หุ่นมือจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถดึงความสนใจเด็กๆ ได้ เพราะเด็กในวัยนี้ชอบการเล่นสมมุติ และเรื่องราวที่เป็นจินตนาการ การเคลื่อนไหวของหุ่นมือจึงสามารถความสนใจของเด็กได้เป็นอย่างดี นอกจากจะใช้หุ่นมือในการสร้างความบันเทิงให้เด็กๆ ได้แล้ว ก็ยังสามารถพลิกแพลงสร้างความสนุกด้วยการเสริมความรู้ โดยใช้หุ่นมือบอกเล่าเรื่องราวเพื่อฝึกทักษะต่างๆ ในบทเรียน หรือใช้บทสนทนาโต้ตอบในชีวิตประจำวันเพื่อฝึกทักษะการปฏิสัมพันธ์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถสร้างลักษณะนิสัยในด้านการคิด ส่งเสริมจินตนาการที่สร้างสรรค์ และปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน

การใช้หุ่นจึงเป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยที่เป็นไปอย่างกว้างขวาง และมีประสิทธิผล ในการพัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วน เพราะนอกจากจะสร้างการเรียนรู้ในเชิงสร้างสรรค์แล้ว ยังเป็นสิ่งที่สำคัญที่ช่วยกระตุ้นและดึงดูดความสนใจให้เด็กอยากเรียนรู้ และจินตนาการในสิ่งที่หุ่นมือเสนอผ่านการแสดงของตัวละครและเรื่องราวที่สนุกสนาน ซึ่งจะทำให้เด็กสามารถจดจำและนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์